Cover of "Beaty and the beat"

Hur fantastiskt bra var inte denna?Kom ihåg mig?